18.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 437/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2017. uputio Cour de cassation (Francuska) – Henri Pouvin, Marie Dijoux, udana Pouvin protiv Electricité de France (EDF)

(Predmet C-590/17)

(2017/C 437/24)

Jezik postupka:francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Kasacijski žalitelj: Henri Pouvin, Marie Dijoux, udana Pouvin

Druga strana u postupku: Electricité de France (EDF)

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 2. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (1) tumačiti na način da društvo, poput društva EDF, kada odobrava zaposleniku stambeni zajam koji je obuhvaćen programom potpore za stjecanje stambene nekretnine, za koji ispunjavaju uvjete samo članovi osoblja društva, nastupa kao prodavatelj robe ili pružatelj usluge?

2.

Treba li članak 2. navedene direktive tumačiti na način da društvo, poput društva EDF, kada odobrava takav stambeni zajam supružniku zaposlenika, koji nije član osoblja navedenog društva, već solidarni sudužnik, nastupa kao prodavatelj robe ili pružatelj usluge?

3.

Treba li članak 2. navedene direktive tumačiti na način da zaposlenik društva, poput društva EDF, koji s tim društvom sklapa ugovor o stambenom zajmu, nastupa kao potrošač?

4.

Treba li članak 2. navedene direktive tumačiti na način da supružnik tog zaposlenika, koji supotpisuje isti ugovor o zajmu, ne u svojstvu zaposlenika društva, već u svojstvu solidarnog sudužnika, nastupa kao potrošač?


(1)  SL 1993. L 95, str. 29 (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12. str. 24.)