18.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 437/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 12. oktoobril 2017 – Henri Pouvin, Marie Dijoux, abielunimi Pouvin versus Electricité de France (EDF)

(Kohtuasi C-590/17)

(2017/C 437/24)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Henri Pouvin, Marie Dijoux, abielunimi Pouvin

Vastustaja: Electricité de France (EDF)

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivis 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (1) artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kui äriühing, nagu EDF, annab töötajale kodu soetamise abirahastu raames kinnisvaralaenu, mida on õigus saada ainult äriühingu koosseisulised töötajad, toimib ta teenuseosutajana?

2.

Kas eespool nimetatud direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kui äriühing, nagu EDF, annab niisuguse kinnisvaralaenu oma töötaja abikaasale, kes ei ole selle äriühingu koosseisuline töötaja, vaid solidaarne kaaslaenuvõtja, toimib ta teenuseosutajana?

3.

Kas eespool nimetatud direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et äriühingu, nagu EDF, töötaja, kes on võtnud äriühingult kinnisvaralaenu, toimib tarbijana?

4.

Kas eespool nimetatud direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et selle töötaja abikaasa, kes sõlmib sama laenulepingu, mitte äriühingu töötaja, vaid solidaarse kaaslaenuvõtja staatuses, toimib tarbijana?


(1)  EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.