201711170241555872017/C 412/285782017CJC41220171204HU01HUINFO_JUDICIAL20171003181922

C-578/17. sz. ügy: A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oy Hartwall Ab


C4122017HU1820120171003HU0028182192

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. október 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oy Hartwall Ab

(C-578/17. sz. ügy)

2017/C 412/28Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Oy Hartwall Ab

Másik fél: Patentti- ja rekisterihallitus

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Lényeges-e a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikke és 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a megkülönböztető képességre vonatkozó feltételek értelmezése során, hogy a védjegy tekintetében a lajstromozást ábrás vagy színvédjegyként kérték-e?

2.

Amennyiben a védjegy szín– vagy ábrás védjegyként való minősítése lényeges a megkülönböztető képességének megítélése során, akkor a védjegyet, képként való ábrázolásától függetlenül, a kérelemnek megfelelően színvédjegyként kell lajstromozni vagy csak ábrás védjegyként lajstromozható?

3.

Abban az esetben, ha a kérelemben képként ábrázolt védjegy színvédjegyként lajstromozható, akkor azon védjegy, amelyet a kérelemben a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a színvédjegy lajstromozásához szükséges pontossággal ábrázoltak grafikailag (és nem egy szín önmagában, absztrakt módon, forma vagy körvonal nélküli lajstromozásáról van szó), színvédjegyként való lajstromozásához szükséges-e ezen felül a használat Patentti- ja rekisterihallitus által elvártnak megfelelő vagy egyáltalán bármiféle bizonyítása?


( 1 ) HL 2008., L 299., 25. o.