201711170241555872017/C 412/285782017CJC41220171204ET01ETINFO_JUDICIAL20171003181922

Kohtuasi C-578/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus 3. oktoobril 2017 – Oy Hartwall Ab


C4122017ET1820120171003ET0028182192

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus 3. oktoobril 2017 – Oy Hartwall Ab

(Kohtuasi C-578/17)

2017/C 412/28Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Oy Hartwall Ab

Vastustaja: Patentti- ja rekisterihallitus

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) ( 1 ) artikli 2 ja artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud kaubamärgi eristusvõime tingimuse tõlgendamisel on oluline see, kas kaubamärgi jaoks taotletakse registreerimist kujutismärgina või värvimärgina?

2.

Kui kaubamärgi eristusvõime hindamisel on oluline selle liigitamine kujutismärgiks või värvimärgiks, siis kas olenemata kaubamärgi kujutamisest pildina tuleb see vastavalt kaubamärgi taotlusele registreerida värvimärgina või saab seda registreerida ainult kujutismärgina?

3.

Juhul kui kaubamärgi taotluses pildina kujutatud kaubamärgi registreerimine värvimärgina on võimalik, siis kas sellise kaubamärgi registreerimiseks värvimärgina, mis on taotluses graafiliselt kujutatud Euroopa Kohtu praktikas nõutud piisava täpsusega (ja tegemist ei ole värvi kui sellise kaubamärgina registreerimisega abstraktselt, vormitult või piiramatult), on vaja lisaks piisavalt põhjalikult tõendada kasutamist, nagu nõuab patendi- ja registriamet, või esitada üldse mingeid tõendeid?


( 1 ) ELT 2008, L 299, lk 25.