201711170041555422017/C 412/275732017CJC41220171204SL01SLINFO_JUDICIAL20170928181811

Zadeva C-573/17: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 28. septembra 2017 – Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski


C4122017SL1810120170928SL0027181181

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 28. septembra 2017 – Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski

(Zadeva C-573/17)

2017/C 412/27Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Openbaar Ministerie

Tožena stranka: Daniel Adam Popławski

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Če izvršitveni sodni organ nacionalnih določb, sprejetih na podlagi okvirnega sklepa, ne more razlagati tako, da njihova uporaba privede do rezultata, ki je skladen z Okvirnim sklepom, ali v skladu z načelom primarnosti ne sme uporabiti nacionalnih določb, ki niso združljive z določbami navedenega okvirnega sklepa?

2.

Ali je izjava države članice iz člena 28(2) Okvirnega sklepa 2008/909 ( 1 ) veljavna, če ni bila podana„ob sprejetju tega okvirnega sklepa“, temveč na poznejši datum?


( 1 ) Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (UL 2008, L 327, str. 27).