201711170041555422017/C 412/275732017CJC41220171204ET01ETINFO_JUDICIAL20170928181811

Kohtuasi C-573/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 28. septembril 2017 – Openbaar Ministerie versus Daniel Adam Popławski


C4122017ET1810120170928ET0027181181

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 28. septembril 2017 – Openbaar Ministerie versus Daniel Adam Popławski

(Kohtuasi C-573/17)

2017/C 412/27Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: Openbaar Ministerie

Isik, kelle üleandmist taotletakse: Daniel Adam Popławski

Eelotsuse küsimused

1.

Kui vahistamismäärust täitev õigusasutus ei saa tõlgendada raamotsuse rakendamiseks vastu võetud siseriiklikke õigusnorme nii, et nende kohaldamine annab raamotsusega kooskõlas oleva tulemuse, kas ta on esimuse põhimõtte alusel kohustatud jätma selle raamotsuse õigusnormidega vastuolus olevad siseriiklikud õigusnormid kohaldamata?

2.

Kas raamotsuse 2008/909/JSK ( 1 ) artikli 28 lõikes 2 osutatud liikmesriigi avaldus on kehtiv, kui seda ei esitatud „käesoleva raamotsuse vastuvõtmisel“, vaid hiljem?


( 1 ) Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/909/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (ELT 2008, L 327, lk 27).