15.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 13/5


Cerere de decizie preliminară introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) la 26 septembrie 2017 – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach/Szef Krajowej Administracji Skarbowej

(Cauza C-566/17)

(2018/C 013/05)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Părțile din procedura principală

Reclamant: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

Pârât: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Întrebarea preliminară

Articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CEE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1) și principiul neutralității TVA-ului se opun unei practici naționale de acordare a dreptului deplin de deducere a TVA-ului achitat în amonte, în contextul achiziției de bunuri și de prestări servicii utilizate atât pentru operațiuni ale persoanei impozabile care intră în domeniul de aplicare al TVA-ului (supuse TVA-ului sau scutite de TVA), cât și pentru operațiuni ale persoanei impozabile care nu intră în domeniul de aplicare la TVA-ului, și anume având în vedere că legea națională nu prevede metode și criterii pentru alocarea TVA-ului achitat în amonte pentru tipurile de operațiuni menționate anterior?


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.