8.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 5/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 22 septembrie 2017 – Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Cauza C-556/17)

(2018/C 005/25)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: Alekszij Torubarov

Pârât: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Întrebarea preliminară

Articolul 46 alineatul (3) din Directiva 2013/32/UE (1) a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, coroborat cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că instanțele maghiare au competența să modifice deciziile administrative adoptate de autoritatea competentă în materia azilului prin care se refuză acordarea protecției internaționale, precum și să acorde protecția respectivă?


(1)  JO 2013, L 180, p. 60.