6.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 374/23


2017 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Belgijos Karalystė

(Byla C-543/17)

(2017/C 374/32)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Hottiaux, L. Nicolae, G. von Rintelen

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad vėliausiai iki 2016 m. sausio 1 d. nepriėmusi 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (OL L 155, p. 1) nuostatas įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kuriuo atveju apie juos nepranešusi Komisijai, Belgijos Karalystė neįvykdė pagal šios direktyvos 13 straipsnį jai tenkančių pareigų;

vadovaujantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi skirti Belgijos Karalystei 54 639,36 EUR dydžio už dieną periodinę baudą, skaičiuojamą nuo sprendimo šioje byloje, kuriuo konstatuojamas pareigos pranešti apie Direktyvos 2014/61/ES perkėlimo priemones neįvykdymas, paskelbimo dienos;

priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos 2014/61/ES 13 straipsnį, valstybės narės vėliausiai iki 2016 m. sausio 1 d. turėjo imtis perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių. Komisija mano, kad Belgijos Karalystė neįvykdė pagal šią nuostatą jai tenkančių pareigų.

Savo ieškinyje Komisija prašo Belgijos Karalystei skirti 54 639,36 eurų dydžio už dieną periodinę baudą.