16.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 347/24


2017 m. rugsėjo 4 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Italijos Respublika

(Byla C-526/17)

(2017/C 347/32)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

konstatuoti, kad be viešojo pirkimo konkurso pratęsdama darbų automagistralėje A 12 Čivitavekija-Livornas koncesiją iki 2046 m. gruodžio 31 d. Italijos Respublika nesilaikė įsipareigojimų pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132) su vėlesniais pakeitimais, 2 ir 58 straipsnių;

priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad darbų automagistralėje A 12 Čivitavekija-Livornas koncesijos pratęsimas iki 2046 m. gruodžio 31 d. yra tokios koncesijos sutarties esminės sąlygos pakeitimas; kadangi kalbama apie esminį šios koncesijos pakeitimą, minėtas pratęsimas turi būti prilyginamas naujos darbų koncesijos sutarties sudarymui, todėl apie tokią sutartį turėjo būti pranešta paskelbiant konkursą. Tačiau, kadangi joks konkursas nebuvo paskelbtas, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2004/18/EB 2 ir 58 straipsnius.