8.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 5/17


2017 m. rugpjūčio 24 d.Uniwersytet Wrocławski pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-137/16 Uniwersytet Wrocławski / Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

(Byla C-515/17 P)

(2018/C 005/24)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantas: Uniwersytet Wrocławski, atstovaujamas advokatų A. Krawczyk-Giehsmann, K. Szarek

Kita proceso šalis: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Apelianto reikalavimai

Panaikinti skundžiamą nutartį.

Pripažinti, kad ieškinys pateiktas tinkamai.

Priteisti iš kitos proceso šalies bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas siejamas su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio pažeidimu. Šis pagrindas grindžiamas tuo, kad taikydamas šią nuostatą Bendrasis Teismas klaidingai ją aiškino, ir šis aiškinimas prieštarauja proporcingumo ir subsidiarumo principams, nes neatsižvelgiama į tai, kad nurodytas teisinis teisininką su aukštąja mokykla siejantis ryšys yra grindžiamas šalių nepriklausomumu ir lygybe, o Lenkijos teisinėje sistemoje teisininko (radca prawny) profesija iš esmės yra siejama su nepriklausomumu ir nepavaldumu santykiuose su trečiaisiais asmenimis bei visuomenės pasitikėjimu.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas siejamas su 2015 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo procedūros reglamento 119 straipsnio pažeidimu. Bendrasis Teismas netinkamai motyvavo savo sprendimą, nes skundžiamos nutarties motyvuose jis pateikė abstraktų paaiškinimą ir nesusiejo pateikto požiūrio su bylos faktinėmis aplinkybėmis, kas labai apribojo realią apelianto galimybę gintis.