8.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 5/17


A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-137/16. sz., Uniwersytet Wrocławski kontra Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) 2017. június 13-án hozott végzése ellen az Uniwersytet Wrocławski által 2017. augusztus 24-én benyújtott fellebbezés

(C-515/17. P. sz. ügy)

(2018/C 005/24)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Fellebbező: Uniwersytet Wrocławski (képviselők: A. Krawczyk-Giehsmann és K. Szarek ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

a megtámadott végzést helyezze hatályon kívül;

állapítsa meg, hogy a keresetet szabályszerűen terjesztették elő;

az eljárásban részt vevő másik felet kötelezze az eljárás összes költségének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap az Európai Unió Bírósága alapokmánya 19. cikkének megsértésére vonatkozik. Ez a jogalapnak azon alapul, hogy a Törvényszéknek az e rendelkezés alkalmazására vonatkozó értelmezése téves, továbbá ellentétes az arányosság és a szubszidiaritás elvével, mivel nem veszi figyelembe, hogy a radca prawny (az egyetem jogi képviselője) és az egyetem közötti jogviszony a függetlenségen és a felek egyenlőségén alapul, továbbá azt, hogy a lengyel jogrendszerben a radca prawny szakmának a lényegéből fakadó jellemzője a függetlenség és a harmadik személyek viszonyában az alárendeltség hiánya, mivel ez a szakma a közbizalmon alapul.

A második jogalap a Törvényszék eljárási szabályzata 19. cikkének 2015. április 23-i megsértésén alapul. Ez a jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék a határozatot tévesen indokolta, mivel a megtámadott végzés indokolásában absztrakt kijelentéseket fogalmazott meg, és az általa kifejtett álláspont nem a jelen ügy tényleges körülményeire vonatkozott, ami jelentősen korlátozta a fellebbező lehetőségét a tényleges védekezésre.