6.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 374/19


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. kolovoza 2017. uputio Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) – Christa Plessers protiv PREFACO NV, Belgische Staat

(Predmet C-509/17)

(2017/C 374/27)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Arbeidshof te Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Christa Plessers

Druge stranke u postupku: PREFACO NV, Belgische Staat

Prethodno pitanje

Je li preuzimateljevo pravo odabira iz članka 61. stavka 4. (sada članak 61. stavak 3.) belgijskog Zakona od 31. siječnja 2009. o kontinuitetu poduzeća (Zakon o WCO-u) – kao dijela glave 4. poglavlja 4. tog zakona, kojim se uređuje „[s]udska reorganizacija prijenosom pod nadležnošću suda” – u skladu s europskom Direktivom 2001/23/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona (1), osobito s člancima 3. i 5. te direktive, ako je ta „[s]udska reorganizacija prijenosom pod nadležnošću suda” provedena s obzirom na održavanje cijelog ili dijela poduzeća prenositelja ili njegovih djelatnosti?


(1)  Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. (SL 2001., L 82, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 151.)