20.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 392/13


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. kolovoza 2017. uputio Landgerichts Köln (Njemačka) – Germanwings GmbH protiv Wolfganga Pauelsa

(Predmet C-501/17)

(2017/C 392/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Germanwings GmbH

Druga stranka u žalbenom postupku: Wolfgang Pauels

Prethodna pitanja

Je li oštećenje gume zrakoplova zbog vijka koji se nalazio na uzletnoj ili sletnoj stazi (strano tijelo/FOD) izvanredna okolnost u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe br. (EZ) br. 261/2004 (1)?


(1)  Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, SL L 46, str. 1., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku: poglavlje 7., svezak 26., str. 21.