20.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 392/13


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 18. augustil 2017 – Germanwings GmbH versus Wolfgang Pauels

(Kohtuasi C-501/17)

(2017/C 392/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Germanwings GmbH

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Wolfgang Pauels

Eelotsuse küsimus

Kas lennuki rehvi kahjustumine stardi- või maandumisrajal lebanud kruvi (võõrkeha/FOD (nn võõrkehakahjustus)) tõttu on erakorraline asjaolu määruse nr 261/2004 (1) artikli 5 lõike 3 tähenduses?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).