9.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/12


Tožba, vložena 17. avgusta 2017 – Evropska komisija/Republika Italija

(Zadeva C-498/17)

(2017/C 338/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: G. Gattinara in E. Sanfrutos Cano, agenta)

Tožena stranka: Republika Italija

Predlog tožeče stranke

Naj se ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da bi se v skladu s členoma 7(g) in 13 Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 4, str. 228), čim prej zaprla odlagališča, ki niso pridobila dovoljenja za nadaljnje obratovanje na podlagi člena 8 te direktive, oziroma s tem, da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz navedene direktive za odlagališča, ki so pridobila dovoljenje za nadaljnje obratovanje, razen zahtev iz Priloge I k navedeni direktivi, ni izpolnila obveznosti iz člena 14(b), drugi stavek, in člena 14(c) te direktive v zvezi z odlagališči v: 1) Aviglianu (kraj Serre Le Brecce); 2) Ferrandini (kraj Venita); 3) Genzanu di Lucania (kraj Matinella); 4) Latronicu (kraj Torre); 5) Laurii (kraj Carpineto); 6) Maratei (kraj Montescuro); 7) Moliternu (kraj Tempa La Guarella); 8) Potenzi (kraj Montegrosso-Pallareta: zaprtje tega odlagališča je bilo predvideno za september 2016); 9) Potenzi (kraj Montegrosso-Pallareta), odlagališče, za katero je bilo izjavljeno, da se nikoli ni uporabljalo; 10) Rapolli (kraj Albero in Piano); 11) Roccanovi (kraj Serre); 12) Sant’Angelu Le Fratte (kraj Farisi); 13) Campotostu (kraj Reperduso); 14) Capistrellu (kraj Trasolero); 15) Francavilli (Valle Anzuca); 16) L’Aquili (kraj Ponte delle Grotte); 17) Andrii (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosi (CO.BE.MA); 19) Biscegliu (CO.GE.SER); 20) Andrii (F.lli Acquaviva); 21) Traniju (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosi (Società Caffaro);

naj se ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da bi se v skladu s členoma 7(g) in 13 Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih čim prej zaprla odlagališča, ki niso pridobila dovoljenja za nadaljnje obratovanje na podlagi člena 8 navedene direktive, ni izpolnila obveznosti iz člena 14(b), drugi stavek, te direktive v zvezi z odlagališči v: 23) Atelli (kraj Cafaro); 24) Corletu Perticari (kraj Tempa Masone); 25) Marsicu Nuovu (kraj Galaino); 26) Materi (kraj La Martella); 27) Pescopaganu (kraj Domacchia); 28) Rioneru in Volture (kraj Ventaruolo); 29) Salandri (kraj Piano del Governo); 30) San Mauru Forte (kraj Priati); 31) Senisu (kraj Palomabara); 32) Titu (kraj Aia dei Monaci); 33) Titu (kraj Valle del Forno); 34) Capestranu (kraj Tirassegno); 35) Castellaltu (kraj Colle Coccu); 36) Castelvecchiu Calvisiu (kraj Termine); 37) Corfiniu (kraj Cannucce); 38) Corfiniu (kraj Case querceto); 39) Moscianu S. Angelo (kraj Santa Assunta); 40) S. Omeru (kraj Ficcadenti); 41) Montecorvinu Puglianu (kraj Parapoti); 42) San Bartolomeu in Galdo (kraj Serra Pastore); 43) Triviganu (ex Cava Zof); 44) Torviscosu (kraj La Valletta);

Republiki Italiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Člen 14 Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih ureja t.i. „obstoječa odlagališča“, to so odlagališča, ki so že imela dovoljenja ali so že delovala pred 16. julijem 2001, to je rokom, do katerega je bilo treba Direktivo 1999/31/ES prenesti v nacionalno pravo v skladu s členom 18(1) te direktive. Člen 14 Direktive Sveta 1999/31/ES v zvezi s temi odlagališči določa, da pristojni organi države članice do 16. julija 2009 poskrbijo bodisi za izvedbo del, ki so potrebna za prilagoditev odlagališča z zahtevami iz Direktive (člen 14(c) Direktive) bodisi za zaprtje odlagališča (člen 14 (b), drugi stavek, Direktive).

Komisija meni, da je iz dokazov, ki jih je Republika Italija predložila v predhodnem postopku, razvidno, da za 44 obstoječih odlagališč ni bila izpolnjena ena izmed teh dveh obveznosti, zaradi česar Italijanska republika v zvezi s temi odlagališči ni izpolnila obveznosti iz člena 14(b), drugi stavek, in (c) Direktive 1999/31/ES.