6.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 374/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte di Appello di Trento (Italia) la 14 august 2017 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR/Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

(Cauza C-494/17)

(2017/C 374/26)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte di Appello di Trento

Părțile din procedura principală

Apelant: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR

Apelant în apelul incident: Fabio Rossato

Intimat: Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

Întrebarea preliminară

Clauza 5 punctul 1 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP, care figurează în anexa la Directiva 1999/70/CE (1) a Consiliului din 28 iunie 1999 trebuie interpretată în sensul că se opune aplicării articolului 1 alineatele 95, 131 și 132 din Legea nr. 107 din 2015 a Statului italian, ale cărui dispoziții prevăd definitivarea cadrelor didactice cu contracte pe durată determinată pentru viitor, fără efect retroactiv și fără repararea prejudiciului, în calitate de măsuri proporționale, suficient de efective și de disuasive pentru a garanta deplina eficacitate a normelor acordului-cadru, în ceea ce privește încălcarea acestuia prin reînnoirea abuzivă a contractelor pe durată determinată în perioada anterioară celei în care măsurile prevăzute de normele menționate sunt destinate să își producă efectele?


(1)  Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129).