6.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 374/18


A Corte di Appello di Trento (Olaszország) által 2017. augusztus 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR kontra Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

(C-494/17. sz. ügy)

(2017/C 374/26)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte di Appello di Trento

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR

Csatlakozó fellebbező: Fabio Rossato, Conservatorio di Musica F.A. Bonporti

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött, az 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (1) mellékletét képező keretmegállapodás 5. szakaszának 1. pontját, hogy azzal ellentétes az olasz állam 2015. évi 107. sz. törvénye 1. cikke (95), (131) és (132) bekezdésének alkalmazása, amelyek a jövőre nézve, visszaható hatály és kártérítés nélkül olyan intézkedésként írják elő a határozott időre alkalmazott tanárok állandó állományba helyezését, amely arányos, kellően hatékony és visszatartó erejű ahhoz, hogy biztosítsa a keretmegállapodás rendelkezéseinek teljes érvényesülését a keretmegállapodás határozott időre szóló szerződések visszaélésszerű, ismételt alkalmazásával megvalósuló megsértése esetén abban az időszakban, amikor a hivatkozott rendelkezések szerinti intézkedések még nem váltanak ki joghatást?


(1)  Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999 L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 3. kötet 368. o.)