6.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 374/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji 10. kolovoza 2017. uputio Corte suprema di cassazione (Italija) – kazneni postupak protiv Alfonsa Verlezza i dr.

(Predmet C-487/17)

(2017/C 374/23)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Corte suprema di cassazione

Stranke glavnog postupka

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Prethodna pitanja

1.

Valja li, u pogledu razvrstavanja otpada kojem su dodijeljene zrcalne oznake, Prilog Odluci 2014/955/EU (1) i Uredbu EU br. 1357/2014 (2) tumačiti na način da proizvođač takvog otpada, čiji sastav nije poznat, mora pristupiti prethodnom obilježavanju i uz koja moguća ograničenja;

2.

Valja li ispitivanje prisutnosti opasnih tvari provoditi na temelju ujednačene i unaprijed utvrđene metodologije;

3.

Valja li ispitivanje prisutnosti opasnih tvari temeljiti na točnoj i reprezentativnoj provjeri u okviru koje se u obzir uzima sastav otpada u slučajevima u kojima je sastav poznat u trenutku utvrđivanju sastava otpada ili se ispitivanje opasnih tvari može provoditi na temelju kriterija vjerojatnosti uzimajući u obzir one tvari čiju je prisutnost opravdano očekivati u otpadu;

4.

Valja li, u slučaju sumnje ili nemogućnosti da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost ili odsutnost opasnih tvari u otpadu, takav otpad razvrstati kao opasan i s njim tako postupati, u skladu s načelom opreznosti?


(1)  2014/955/EU: Odluka Komisije оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 370, 30.12.2014., str. 44.).

(2)  Uredba komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365 str. 89.).