2.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 330/9


2017 m. rugpjūčio 2 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen

(Byla C-465/17)

(2017/C 330/12)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Atsakovas: Stadt Solingen

Kiti proceso dalyviai: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen e.V.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar sveikatos priežiūros paslaugų ir pagalbos teikimas greitosios pagalbos automobilyje pacientams, kuriems reikalingas skubus gydymas, <…> kai ją teikia skubios pagalbos specialistas ir (arba) paramedikas, bei sveikatos priežiūros paslaugų ir pagalbos teikimas specialioje medicinos pagalbos transporto priemonėje <…>, kai jas teikia paramedikas ir (arba) jaunesnysis specialistas, laikytinos „civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugomis“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2014/24/ES (1) 10 straipsnio h punktą, kurios žymimos BVPŽ kodu 7525000-7 (Gelbėjimo paslaugos) ir 85143000-3 (Greitosios pagalbos paslaugos)?

2.

Ar Direktyvos 2014/24/ES 10 straipsnio h punktas gali būti aiškinamas taip, kad „ne pelno organizacijos ar asociacijos“ pirmiausia yra tokios organizacijos, kurios pagal nacionalinę teisę yra pripažintos civilinės saugos ir civilinės gynybos organizacijomis?

3.

Ar „ne pelno organizacijų ar asociacijų“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2014/24/ES 10 straipsnio h punktą, tikslas yra vykdyti viešųjų paslaugų užduotį, jos nesiekia pelno, o galimas pelnas reinvestuojamas siekiant organizacijos tikslo?

4.

Ar paciento transportavimas greitosios pagalbos automobiliu, prižiūrint paramedikui ir (arba) jaunesniajam specialistui (vadinamosios specialaus medicinos transporto paslaugos) laikytinas „pacientų vežimui skirta greitosios pagalbos paslauga“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2014/24/ES 10 straipsnio h punktą, kuriam netaikoma išimtis ir kuriam taikoma Direktyva 2014/24/ES?


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).