18.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 309/30


Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice (Chancery Division) (Regatul Unit) la 24 iulie 2017 – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Cauza C-443/17)

(2017/C 309/41)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice (Chancery Division)

Părțile din procedura principală

Recurentă: Abraxis Bioscience LLC

Intimat: Comptroller General of Patents

Întrebarea preliminară

Articolul 3 litera (d) din Regulamentul CSP (1) trebuie interpretat în sensul că permite eliberarea unui CSP atunci când autorizația de introducere pe piață menționată la articolul 3 litera (b) este prima autorizație din domeniul de aplicare al brevetului de bază de introducere pe piață a produsului, în calitate de medicament, iar produsul este o nouă formulă a unui principiu activ cunoscut?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente (JO L 152, p. 1).