18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/30


High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) által 2017. július 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Abraxis Bioscience LLC kontra Comptroller General of Patents

(C-443/17. sz. ügy)

(2017/C 309/41)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Abraxis Bioscience LLC

Alperes: Comptroller General of Patents

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell e értelmezni a KOT-rendelet (1) 3. cikkének d) pontját, hogy az lehetővé teszi a KOT megadását, amennyiben a 3. cikk b) pontjában hivatkozott forgalombahozatali engedély az alapszabadalom hatálya alá tartozó, a termék gyógyszerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély, és amennyiben a termék valamely régi hatóanyag új formulája?


(1)  A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 152., 1. o.).