18.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 309/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 24.7.2017 – Abraxis Bioscience LLC v. The Comptroller General of Patents

(Asia C-443/17)

(2017/C 309/41)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Abraxis Bioscience LLC

Vastapuoli: The Comptroller General of Patents

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lisäsuojatodistusasetuksen (1) 3 artiklan d alakohtaa tulkittava siten, että siinä sallitaan lisäsuojatodistuksen myöntäminen, jos 3 artiklan b alakohdassa tarkoitettu myyntilupa on ensimmäinen peruspatentin soveltamisalalla myönnetty lupa saattaa tuote lääkkeenä markkinoille ja jos tuote on vanhan vaikuttavan aineen uusi formulaatio?


(1)  Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL 2009, L 152, s. 1).