18.9.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 309/30


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 24. juulil 2017 – Abraxis Bioscience LLC versus Comptroller General of Patents

(Kohtuasi C-443/17)

(2017/C 309/41)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Abraxis Bioscience LLC

Vastustaja: Comptroller General of Patents

Eelotsuse küsimus

Kas TKT määruse (1) artikli 3 punkti d tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab välja anda täiendava kaitse tunnistuse, kui artikli 3 punktis b viidatud müügiluba on esmane aluspatendiga hõlmatud luba turustada toodet ravimina ja kui see toode on vana toimeaine uus ravimvorm?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT L 152, lk 1).