18.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 309/30


2017 m. liepos 17 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Monachos Eirinaios (vienuolis Ireneos), tikrasis vardas Antonios Iakumakis/Atėnų advokatūra

(Byla C-431/17)

(2017/C 309/40)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Symvoulio tis Epikrateias

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Monachos Eirinaios (vienuolis Ireneos), tikrasis vardas Antonios Iakumakis

Atsakovas: Atėnų advokatūra

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 98/5/EB (1) 3 straipsnis turi būti suprantamas taip, kad nacionalinis įstatymų leidėjas gali uždrausti Graikijos bažnyčios vienuolio įtraukimą į valstybės narės, kitos nei ta, kurioje jam suteiktas profesinis vardas, kompetentingos institucijos tvarkomą sąrašą kaip advokato, siekiančio šioje valstybėje užsiimti profesine veikla naudodamas kilmės šalyje suteiktą profesinį vardą, motyvuodamas tuo, kad pagal nacionalinę teisę Graikijos bažnyčios vienuoliai negali būti įtraukiami į praktikuojančių advokatų sąrašus, nes dėl jų statuso nėra garantijų, kurios pripažįstamos būtinomis norint užsiimti advokato veikla?


(1)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998, p. 36; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 83).