18.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 309/30


A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2017. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Μοnachos Eirinaios (Iréneusz testvér), világi nevén Antonios Iakumakis kontra Dikigorikos Syllogos Athinon

(C-431/17. sz. ügy)

(2017/C 309/40)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperes: Μοnachos Eirinaios (Iréneusz testvér), világi nevén Antonios Iakumakis

Alperes: Dikigorikos Syllogos Athinon

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 98/5/EK irányelv (1) 3. cikkét, hogy a nemzeti jogalkotó megtilthatja, hogy a görög ortodox egyház szerzetesét ügyvédként bejegyezzék a szakmai címe megszerzésének helyétől eltérő másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának névjegyzékébe abból a célból, hogy ott a hivatását saját országa szakmai címével gyakorolja, amennyiben a tilalom indoka az, hogy a görög ortodox egyház szerzetesei a nemzeti jog alapján nem jegyezhetőek be az ügyvédi kamarai névjegyzékbe, mivel helyzetükből adódóan esetükben nem állnak fenn az ügyvédi tevékenység gyakorlásához elengedhetetlennek tekintett garanciák?


(1)  Az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 77., 36. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 3. kötet, 83. o.).