14.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 269/13


2017 m. birželio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-377/17)

(2017/C 269/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L Malferrari

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

konstatuoti, kad palikusi galioti privalomus honorarus architektams ir inžinieriams remiantis Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) (Architektų ir inžinierių honorarų tarifų lentelė), Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2006/123/EB 15 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 2 dalies g punktą ir 3 straipsnį bei SESV 49 straipsnį;

priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vokietijos architektų ir inžinierių honorarų tarifų lentelėje (HOAI) yra numatyta minimalių ir maksimalių tarifų už šios kategorijos profesijų atstovų teikiamas paslaugas sistema. Komisijos teigimu, dėl šios sistemos yra sunkiau įsisteigti architektams ir inžinieriams, kurie siekia konkuruoti su esamais paslaugų teikėjas, pateikdami pasiūlymus, kurie neatitinka leidžiamų tarifinių ribų. Šiems paslaugų teikėjams trukdoma teikti tokios pačios kokybės paslaugas žemiausia kaina ir aukštos kokybės paslaugas didžiausia kaina.

Tai yra įsisteigimo laisvės ribojimas tiek pagal Direktyvos 2006/123/EB 15 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 2 dalies g punktą bei 3 straipsnį, tiek pagal SESV 49 straipsnį.

Komisijos teigimu šis apribojimas nėra pateisinamas, be kita ko, siekiu užtikrinti paslaugų kokybę, kuris iš tiesų neturi tiesioginės sąsajos su kaina.