14.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 269/13


2017. június 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-377/17. sz. ügy)

(2017/C 269/19)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari meghatalmazottak)

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Kereseti kérelmek

1.

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság megsértette a 2006/123/EK irányelv 15. cikke (1) bekezdéséből, (2) bekezdése g) pontjából és (3) bekezdéséből, valamint az EUMSZ 49. cikkből eredő kötelezettségeit, amennyiben a HOAI-nak megfelelően az építészek és mérnökök tekintetében kötelező díjakat tartott fenn;

2.

a Németországi Szövetségi Köztársaságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az építészek és mérnökök díjazására vonatkozó német szabályozás (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, HOAI) tartalmazza az ezen foglalkozási csoportok szolgáltatásaira vonatkozó legalacsonyabb és legmagasabb árak rendszerét. Ez a rendszer megnehezíti azon építészek és mérnökök letelepedését, akik az árak engedélyezett keretén kívüli ajánlatokkal kívánnak a letelepedett szolgáltatókkal versenyre lépni. Ezeket a szolgáltatókat az akadályozza, hogy azonos minőségű szolgáltatásokat alacsonyabb áron és jobb minőségű szolgáltatásokat magasabb áron biztosítsanak.

Ez korlátozza a letelepedés szabadságát mind a 2006/123/EK irányelv 15. cikke (1) bekezdésének, (2) bekezdése g) pontjának és (3) bekezdésének céljaira, mind pedig az EUMSZ 49. cikk céljaira tekintettel.

Ez a korlátozás nem igazolt, és azt különösen nem igazolja a szolgáltatások minősége biztosításával kapcsolatos érdek, ugyanis a szolgáltatások minősége semmilyen közvetlen kapcsolatban nem áll az árral.