14.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 269/13


Tužba podnesena 23. lipnja 2017. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(Predmet C-377/17)

(2017/C 269/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtjeva da,

1.

utvrdi da je zadržavajući obvezatne naknade za arhitekte i inženjere sukladno važećoj HOAI Savezna Republika Njemačka povrijedila obvezu koju ima na temelju članka 15. stavka 1. i stavka 2. točke (g) i stavka 3. Direktive 2006/123/EZ i članka 49. UFEU-a;

2.

naloži Saveznoj Republici Njemačkoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Njemačka Tarifa naknada za arhitekte i inženjere (HOAI) sadrži sustav najnižih i najviših cijena za usluge u toj skupini profesionalnih djelatnosti. Taj sustav otežava poslovni nastan arhitektima i inženjerima koji se žele natjecati na tržištu s etabliranim ponuditeljima podnoseći ponude koje izlaze izvan dopuštenog cjenovnog okvira. Ti su ponuditelji onemogućeni u pružanju usluga iste kvalitete po nižim cijenama i usluga više kakvoće po višim cijenama.

Ovo predstavlja ograničenje slobode poslovnog nastana kako za potrebe članka 15. stavka 1. i stavka 2. točke (g) i stavka 3. Direktive 2006/123/EZ tako i članka 49. UFEU-a.

Ovo ograničenje nije opravdano, osobito ne interesom održavanja kvalitete usluga, što naime nije ni u kakvoj izravnoj vezi s cijenom.