31.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 249/21


2017 m. birželio 6 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. kovo 30 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo byloje T-112/15 Graikijos Respublika/Europos Komisija

(Byla C-341/17 P)

(2017/C 249/33)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou, E. Leftheriotou

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo priimti apeliacinį skundą, panaikinti skundžiamą 2017 m. kovo 30 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje Τ-112/15 tiek, kiek juo atmestas jos ieškinys, tenkinti 2015 m. kovo 2 d. Graikijos Respublikos pareikštą ieškinį, panaikinti 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Komisijos sprendimą 2014/950/ES tiek, kiek pagal jį 2008 paraiškų teikimo metais Europos Sąjungos lėšomis nefinansuojamos Graikijos Respublikos išlaidos su plotu susijusios pagalbos sektoriuje, atitinkančios: a) 10 % bendros išlaidų, patirtų dėl pagalbos už ganyklas, sumos; b) 5 % bendros išlaidų, patirtų dėl papildomos susietosios pagalbos, sumos ir c) 5 % bendros išlaidų, patirtų kaimo plėtros sektoriuje, sumos, ir priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė nurodo šešis apeliacinio skundo pagrindus:

A.

Dėl skundžiamo sprendimo dalies, nurodytos pirmajame apeliacinio skundo pagrinde, susijusiame su 10 % dydžio finansine pagalbos, susijusios su ganykloms naudojamais plotais, korekcija (skundžiamo sprendimo 23–106 punktai), pateikiami trys apeliacinio skundo pagrindai.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su klaidingu 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio aiškinimu ir taikymu dėl ganyklos sąvokos apibrėžimo, klaidingu SESV 296 straipsnio aiškinimu ir taikymu, taip pat nepakankamu ir netinkamu skundžiamo sprendimo motyvavimu.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su klaidingu SESV 296 straipsnio aiškinimu ir taikymu, taip pat nepakankamu skundžiamo sprendimo motyvavimu tiek, kiek jame buvo atmesti Graikijos Respublikos reikalavimai dėl Komisijos sprendimo motyvų teisėtumo.

Be to, trečiajame apeliacinio skundo pagrinde tvirtinama, kad skundžiamas sprendimas paskelbtas pažeidžiant proporcingumo principą, klaidingai išaiškinus ir pritaikius SESV 296 straipsnį bei nepateikus pakankamai motyvų.

B.

Dėl skundžiamo sprendimo dalies, nurodytos antrajame apeliacinio skundo pagrinde, susijusiame su 5 % dydžio finansine korekcija papildomos su plotu susietos pagalbos sektoriuje (skundžiamo sprendimo 107–137 punktai), pateikiami du apeliacinio skundo pagrindai. Pirmasis (ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas) susijęs su klaidingu Reglamento Nr. 1290/2005 31 straipsnio ir Reglamento Nr. 885/2006 11 straipsnio aiškinimu ir taikymu, klaidingu ir (arba) nepakankamu bei prieštaringu skundžiamo sprendimo motyvavimu; antrajame apeliacinio skundo pagrinde nurodoma, kad skundžiamame sprendime padaryta išvada grindžiama klaidingu proporcingumo principo taikymu kartu su klaidingu SESV 296 straipsnio aiškinimu ir taikymu, taip pat nepakankamu bei prieštaringu motyvavimu.

C.

Galiausiai dėl skundžiamo sprendimo dalies, nurodytos trečiajame apeliacinio skundo pagrinde, susijusiame su 5 % dydžio finansine korekcija kaimo plėtros sektoriuje (skundžiamo sprendimo 138–168 punktai), teigiama, kad (šeštasis apeliacinio skundo pagrindas) skundžiamas sprendimas, kiek jame iš dalies atmestas Graikijos Respublikos prašymas, priimtas nenurodant jokių motyvų.