18.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 309/21


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Berlin (Nemčija) 23. maja 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH proti Google Inc.

(Zadeva C-299/17)

(2017/C 309/27)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Tožena stranka: Google Inc.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali se nacionalno pravilo, ki določa prepoved dajanja na voljo javnosti tiska ali njegovih delov (z izjemo posameznih besed in krajših izsekov besedila) izključno za komercialne ponudnike iskalnikov in komercialne ponudnike storitev, ki pripravljajo vsebine, ne pa tudi za druge – tudi komercialne – uporabnike, na podlagi člena 1, točka 5, Direktive 98/34/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, šteje za pravilo, ki ni posebej namenjeno storitvam, opredeljenim v navedeni točki,

in če to ni tako,

2.

ali se nacionalno pravilo, ki določa prepoved dajanja na voljo javnosti tiska ali njegovih delov (z izjemo posameznih besed in krajših izsekov besedila) izključno za komercialne ponudnike iskalnikov in komercialne ponudnike storitev, ki pripravljajo vsebine, ne pa tudi za druge – tudi komercialne – uporabnike, šteje za tehnični predpis v smislu člena 1, točka 11, Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, in sicer zavezujoči predpis, ki se nanaša na opravljanje storitve.


(1)  Direktiva Sveta 83/189/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov, kot je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. Julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L 217, str. 18).