24.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 239/28


Žalba koju su 8. svibnja 2017. podnijeli Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (Kina), Inc. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 28. veljače 2017. u predmetu T-163/14, Canadian Solar Emea i drugi protiv Vijeća

(Predmet C-237/17 P)

(2017/C 239/35)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (Kina), Inc. (zastupnici: J. Bourgeois, S. De Knop, M. Meulenbelt i A. Willems, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji zahtijevaju od Suda da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-163/14;

prihvati zahtjev podnesen u prvostupanjskom postupku i poništi pobijanu uredbu u dijelu u kojem se odnosi na žalitelje;

naloži protustranci snošenje troškova žalitelja i vlastitih troškova, kako u prvostupanjskom tako i u žalbenom postupku;

naloži drugim strankama u žalbenom postupku snošenje vlastitih troškova;

podredno

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-163/14;

vrati predmet Općem sudu na odlučivanje;

naloži da se o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka odluči u konačnoj odluci Općeg suda;

naloži drugim strankama u žalbenom postupku snošenje vlastitih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava zahtijevajući od žalitelja da pokažu interes za isticanje prvog i drugog tužbenog razloga; u svakom slučaju, Opći sud počinio je pogrešku u pravnoj kvalifikaciji činjenica, s obzirom na to da žalitelji imaju takav interes.