29.5.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 168/26


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 27 martie 2017 – Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

(Cauza C-156/17)

(2017/C 168/34)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Reclamant: Köln-Aktienfonds Deka

Pârât: Staatssecretaris van Financiën

Alte părți din cadrul procedurii: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Întrebările preliminare

1.

Articolul 56 CE (în prezent, articolul 63 TFUE) se opune faptului că un fond de investiții stabilit în afara Țărilor de Jos nu beneficiază de rambursarea impozitului pe dividende aplicabil în Țările de Jos, întrucât nu are obligația reținerii acestui impozit, care se reține în cazul dividendelor care i-au fost distribuite de societăți stabilite în Țările de Jos, în timp ce un organism de plasament care are calitatea de persoană impozabilă, stabilit în Țările de Jos și care distribuie anual veniturile din investiții către deținătorii de unități de fond sau către titularii de participații, în condițiile reținerii impozitului pe dividende aplicabil în Țările de Jos, beneficiază de rambursarea impozitului în discuție?

2.

Articolul 56 CE (în prezent, articolul 63 TFUE) se opune faptului că un fond de investiții stabilit în afara Țărilor de Jos nu beneficiază de rambursarea impozitului pe dividende reținut în Țările de Jos, aferent dividendelor care i-au fost distribuite de societăți stabilite în Țările de Jos, întrucât nu face dovada plauzibilă a faptului că deținătorii de unități de fond sau titularii de participații săi îndeplinesc condițiile stabilite în norma olandeză?

3.

Articolul 56 CE (în prezent, articolul 63 TFUE) se opune faptului că un fond de investiții stabilit în afara Țărilor de Jos nu beneficiază de rambursarea impozitului pe dividende reținut în Țările de Jos, aferent dividendelor care i-au fost distribuite de societăți stabilite în Țările de Jos, întrucât nu distribuie integral și anual veniturile din investiții către deținătorii de unități de fond sau titularii de participații, în termen de maxim opt luni de la finalul anului financiar, chiar dacă în temeiul normelor legale aplicabile în statul de reședință al acestuia, se consideră că, în măsura în care nu au fost distribuite, veniturile sale din investiții (a) sunt distribuite și/sau (b) sunt impozitate, în statul de reședință al deținătorilor de unități de fond sau al titularilor de participații, la fel ca în cazul distribuirii profitului, în timp ce un organism de plasament care are calitatea de persoană impozabilă, stabilit în Țările de Jos, care distribuie anual și integral veniturile din investiții către deținătorii de unități de fond sau către titularii de participații, în condițiile reținerii impozitului pe dividende aplicabil în Țările de Jos, beneficiază de rambursarea impozitului în discuție?