29.5.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 168/26


2017 m. kovo 27 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-156/17)

(2017/C 168/34)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Köln-Aktienfonds Deka

Atsakovas: Staatssecretaris van Financiën

Kiti proceso dalyviai: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar EB 56 straipsniui (dabar – SESV 63 straipsnis) prieštarauja tokia tvarka, kad ne Nyderlanduose įsteigtam investiciniam fondui nėra grąžinamas Nyderlandų dividendų mokestis, išskaitytas iš dividendų, kuriuos jis gavo iš Nyderlanduose įsteigtų bendrovių, dėl to, kad jis neprivalo išskaityti Nyderlandų dividendų mokesčio, o Nyderlanduose įsteigtam apmokestinamajam investavimo subjektui, kuris išskaitydamas Nyderlandų dividendų mokestį kasmet savo investicinių vienetų turėtojams ar dalyviams paskirsto investicijų grąžą, yra grąžinamas dividendų mokestis?

2.

Ar EB 56 straipsniui (dabar – SESV 63 straipsnis) prieštarauja tokia tvarka, kad ne Nyderlanduose įsteigtam investiciniam fondui nėra grąžinamas Nyderlandų dividendų mokestis, išskaitytas iš dividendų, kuriuos jis gavo iš Nyderlanduose įsteigtų bendrovių, dėl to, kad jis neįrodo, jog jo investicinių vienetų turėtojai ar dalyviai laikosi Nyderlandų teisės aktuose nustatytų sąlygų?

3.

Ar EB 56 straipsniui (dabar – SESV 63 straipsnis) prieštarauja tokia tvarka, kad ne Nyderlanduose įsteigtam investiciniam fondui nėra grąžinamas Nyderlandų dividendų mokestis, išskaitytas iš dividendų, kuriuos jis gavo iš Nyderlanduose įsteigtų bendrovių, dėl to, kad jis visos investicijų grąžos savo investicinių vienetų turėtojams ar dalyviams nepaskirsto kasmet ne vėliau kaip aštuntą mėnesį po finansinių metų pabaigos, net jeigu toje valstybėje, kurioje jis yra įsisteigęs, pagal ten galiojančius teisės aktus jo investicijų grąža, jeigu ji nebuvo paskirstyta, (a) laikoma paskirstyta ir (arba) (b) toje valstybėje, kurioje jis yra įsisteigęs, apmokestinami investicinių vienetų turėtojai ar dalyviai taip tarsi jiems pelnas būtų buvęs paskirstytas, o Nyderlanduose įsteigtam apmokestinamajam investavimo subjektui, kuris išskaitydamas Nyderlandų dividendų mokestį kasmet savo investicinių vienetų turėtojams ar dalyviams paskirsto visą investicijų grąžą, yra grąžinamas dividendų mokestis?