29.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 168/26


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2017. március 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Köln-Aktienfonds Deka kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-156/17. sz. ügy)

(2017/C 168/34)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Köln-Aktienfonds Deka

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Többi résztvevő: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens en Loeff NV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha azért, mert nem köteles beszedni a holland osztalékadót, valamely nem holland illetőséggel rendelkező befektetési alapnak nem térítik vissza azt a holland osztalékadót, amelyet a holland illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott osztalékaira vetettek ki, miközben visszatérítik az osztalékadót a holland illetőséggel rendelkező azon adóalany befektetési vállalkozásnak, amely a holland osztalékadó beszedése mellett évente osztalékot fizet részvényeseinek vagy más befektetőinek?

2)

Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha a Hollandián kívül illetőséggel rendelkező befektetési alap számára azért nem térítik vissza az olyan osztalékok után beszedett holland osztalékadót, amelyet holland illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott, mert nem bizonyította, hogy részvényesei vagy más befektetői teljesítik a holland szabályozásban meghatározott feltételeket?

3)

Ellentétes-e az EK 56. cikkel (jelenleg EUMSZ 63. cikk), ha a Hollandián kívül illetőséggel rendelkező befektetési alap számára nem térítik vissza az olyan osztalékok után beszedett holland osztalékadót, amelyet holland illetőséggel rendelkező társaságoktól kapott, mert a befektetési hozamokat nem fizeti ki évente teljes mértékben az üzleti évet követő legkésőbb nyolcadik hónapban, akkor sem, ha a székhelye szerinti államban az ott érvényes jogszabályok alapján befektetési hozamai, amennyiben nem fizetik ki azokat a) kifizetettnek minősülnek és/vagy b) a részvényesek vagy más befektetők esetében a székhely szerinti állam beszedi a kapcsolódó adót, mintha sor került volna osztalékfizetésre, míg azon holland illetőséggel rendelkező adóalany befektetési vállalkozás számára megtérítik az osztalékadót, amely befektetési hozamait évente, a holland osztalékadó beszedése mellett, kifizeti részvényesei vagy más befektetői számára?