18.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 121/17


A Tribunal Supremo ((Spanyolország)) által 2017. február 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – NCG Banco, S.A. (jelenleg Abanca Corporación Bancaria S.A.) kontra Alberto García Salamaca Santos

(C-70/17. sz. ügy)

(2017/C 121/24)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes): NCG Banco, S.A. (jelenleg Abanca Corporación Bancaria S.A.)

Alperes: Alberto García Salamaca Santos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv (1) 6. cikkének (1) bekezdését, hogy az lehetővé teszi, hogy valamely nemzeti bíróság a fogyasztóval kötött jelzálog-fedezetű szerződésbe foglalt, a lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó olyan kikötés tisztességtelen jellegének elbírálása során, amely egy törlesztőrészlet megfizetésének elmulasztása miatt – több törlesztőrészlet elmaradásának egyéb esetein kívül – előírja az esedékessé válást, csak egy mondatról vagy egy törlesztőrészlet megfizetésének elmaradásáról állapíthassa meg a tisztességtelen jelleget, és fenntarthassa a kikötésben szintén általános jelleggel előírt, a törlesztőrészletek nem fizetése miatt történő lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó rendelkezés érvényességét, függetlenül attól, hogy az érvényesség vagy a tisztességtelen jelleg konkrét elbírálását a lehetőség gyakorlásának időpontjára kell halasztani?

2)

A nemzeti bíróságnak az irányelvvel összhangban lehetősége van-e arra, hogy – a jelzálog-fedezetű kölcsön- vagy hitelszerződés lejárat előtti megszüntetésre vonatkozó kikötése tisztességtelen jellegének megállapítását követően – értékelhesse azt, hogy valamely nemzeti rendelkezés kiegészítő jellegű alkalmazása, amely bár a fogyasztóval szembeni végrehajtási eljárás megindításáról vagy folytatásáról rendelkezik, kedvezőbb-e a fogyasztó számára, mint a jelzálogtárgyra vezetett különös végrehajtási eljárás megszüntetése és annak lehetővé tétele a hitelező számára, hogy a kölcsön- vagy hitelszerződés megszüntetését kérje, vagy a fennálló tartozást követelje, és a marasztaló ítéletet ebből következően végrehajtsák, a jelzálogtárgyra vezetett különös végrehajtási eljárás által a fogyasztónak biztosított előnyök nélkül?


(1)  A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993 L 93., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet 2. kötet 288. o.)