18.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 121/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. veljače 2017. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – NCG Banco, S.A. (sada Abanca Corporación Bancaria, S.A.) protiv Alberta Garcíje Salamance Santosa

(Predmet C-70/17)

(2017/C 121/24)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: NCG Banco, S.A. (sada Abanca Corporación Bancaria S.A.)

Tuženik: Alberto García Salamanca Santos

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13/EEZ (1) tumačiti na način da dopušta mogućnost da kada nacionalni sud utvrđuje nepoštenost odredbe o prijevremenom dospijeću umetnute u potrošački ugovor o hipotekarnom zajmu koja predviđa, uz ostale slučajeve dospijeća zbog neplaćanja nekoliko mjesečnih rata, dospijeće zbog neplaćanja samo jedne mjesečne rate, može utvrditi nepoštenost samo dijela koji predviđa neplaćanje jedne rate i može održati na snazi dijela o prijevremenom dospijeću zbog neplaćanja nekoliko rata koje je također općenito predviđeno u odredbi, neovisno o tome da konkretnu ocjenu o valjanosti ili nepoštenosti treba donijeti u trenutku vršenja te ovlasti?

2.

Može li nacionalni sud sukladno Direktivi 93/13/EEZ, nakon što je utvrđena nepoštenost odredbe o prijevremenom dospijeću ugovora o zajmu ili kreditu s hipotekarnim jamstvom – ocijeniti da je dopunska primjena nacionalne pravne norme, iako određuje početak ili nastavak postupka ovrhe protiv potrošača, povoljnija za potrošača od prekida tog posebnog postupka hipotekarne ovrhe i dopustiti zajmodavcu da traži raskid ugovora o zajmu ili kreditu, ili zatraži dugovane iznose, i posljedično izvršenje osuđujuće presude, bez prednosti koje posebni postupak hipotekarne ovrhe daje potrošaču?


(1)  Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95 str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.).