20.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 53/44


2016. december 23-án benyújtott kereset – Hesse kontra EUIPO – Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)

(T-910/16. sz. ügy)

(2017/C 053/53)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Kurt Hesse (Nürnberg, Németország) (képviselő: M. Krogmann ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Ausztria)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a „TESTA ROSSA” szóelemeket magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 7 070 519. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: megszűnés megállapítása iránti eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2016. október 5-én hozott határozata (R 68/2016-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és az UM 0707519. sz. európai uniós védjegy megszűnését a következő áruk tekintetében is állapítsa meg:

21. osztály – tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; üvegáru, porcelánok, különösen tányérok; üvegáru italokhoz;

25. osztály – ruházati cikkek, különösen overallok, munkaruhák, ingek, pólóingek és pólók; kalapáruk;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.