13.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 46/26


Tožba, vložena 19. decembra 2016 – Air France/Komisija

(Zadeva T-894/16)

(2017/C 046/30)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Société Air France (Roissy-en-France, Francija) (zastopnik: R. Sermier, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Komisije (EU) 2016/1698 z dne 20. februarja 2014 o ukrepih SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07), ki jih je Francija izvedla v korist letališča Marseille Provence in letalskih prevoznikov, ki uporabljajo to letališče (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 870)

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: napake izpodbijanega sklepa v zvezi s pomočjo, ki jo je departma Bouches-du-Rhône dodelil letališču „Marseille-Provence 2“ (MP2). Zlasti,

naj ukrep ne bi bil skladen z jasno opredeljenimi cilji v splošnem interesu. Presoja Komisije, vsebovana v izpodbijanem sklepu, naj bi bila pomanjkljivo obrazložena, poleg tega pa naj bi bilo v njem napačno uporabljeno pravo in naj bi bila storjena napaka pri presoji, da glede na:

cilj priprave na pričakovano povečanje zračnega prometa;

cilj spodbujanja gospodarskega razvoja regije;

naj pomoč ne bi bila potrebna.

2.

Drugi tožbeni razlog: napake v izpodbijanem sklepu v zvezi s pogodbo o nakupu oglaševalskega prostora z družbo Airport Marketing Services.

3.

Tretji tožbeni razlog: napake v izpodbijanem sklepu v zvezi potniškimi pristojbinami na letališču MP2.