13.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 46/26


Tužba podnesena 19. prosinca 2016. – Air France protiv Komisije

(Predmet T-894/16)

(2017/C 046/30)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Société Air France (Roissy-en-France, Francuska) (zastupnik: R. Sermier, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije (EU) 2016/1698 od 20. veljače 2014. o mjerama SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) koje je Francuska poduzela u korist zračne luke Marseille Provence i zračnih prijevoznika korisnika Zračne luke (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 870);

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na nedostatke koje sadržava pobijana odluka u pogledu potpora koje je departman Bouches-du-Rhône dao zračnoj luci „Marseille-Provence 2” (MP2). Osobito,

mjera ne odgovara jasno određenim ciljevima javnog interesa. Ocjena Komisije iz pobijane odluke nije dovoljno obrazložena te sadržava pogrešku koja se tiče prava i pogrešku u ocjeni u pogledu:

cilja kojim se odgovara na očekivano povećanje zračnog prometa;

cilja kojim se želi poticati gospodarski razvoj regije;

potpora nije potrebna.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se odnosi na nedostatke koje sadržava pobijana odluka u pogledu ugovora o zakupu oglasnog prostora s društvom Airport Marketing Services.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se odnosi na povrede učinjene pobijanom odlukom u pogledu iznosa naknade po putniku na zračnoj luci MP2.