6.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/52


Tožba, vložena 16. decembra 2016 – Republika Poljska/Komisija

(Zadeva T-883/16)

(2017/C 038/68)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 28. oktobra 2016 o spremembo pogojev za oprostitev plinovoda Opal obveznosti za uporabo pravil o dostopu tretjih oseb in tarifnih pravil, odobrenih na podlagi Direktive 2003/55/ES,

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitvi tožbe tožeča stranka uveljavlja pet tožbenih razlogov.

1.

Kršitev člena 36(1)(a) Direktive 2009/73/ES v povezavi s členom 194(1)(b) PDEU in načela solidarnosti s priznanjem nove regulativne izjeme za plinovod Opal, čeprav ta izjema ogroža varnost dobave plina.

2.

Neobstoj pristojnosti Komisije in kršitev člena 36(1) v povezavi s členom 2, točka 17, Direktive 2009/73/ES s priznanjem nove regulativne izjeme za plinovod Opal, čeprav ta plinovod ni „povezovalni plinovod“.

3.

Kršitev člena 36(1)(b) Direktive 2009/73/ES s priznanjem nove regulativne izjeme za plinovod Opal, čeprav ni nevarnosti, da se ta investicija ne bi izvedla brez odobritve te izjeme.

4.

Kršitev člena 36(1)(a) in (e) Direktive 2009/73/ES s priznanjem nove regulativne izjeme za plinovod Opal, čeprav ta izjema negativno vpliva na konkurenco.

Kršitev mednarodnih pogodb, ki zavezujet Evropsko unijo, in sicer Pogodbe o energetski listini in Pridružitvenega sporazuma z Ukrajino.