6.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/38


Tožba, vložena 30. novembra 2016 – BP/FRA

(Zadeva T-838/16)

(2017/C 038/51)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BP (Dunaj, Avstrija) (zastopnik: E. Lazar, odvetnica)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

toženi stranki naloži plačilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi neustrezne obravnave in uhajanja njegovih/njenih osebnih podatkov in več drugih nepravilnosti, do katerih je prišlo v postopkih tožene stranke, v okviru katerih je ta obravnavala njegove/njene prošnje za dostop do dokumentov na podlagi Uredbe št. 1049/2001 in njegove/njene prošnje za dostop do informacij na podlagi člena 13 Uredbe 45/2001;

toženi stranki naloži plačilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi kršitve več pravil, s katerimi so posameznikom podeljene pravice;

toženi stranki naloži plačilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je tožeči stranki nastala zaradi nepravilnih ukrepov tožene stranke ob izvajanjem sodbe v zadevi T-658/13P;

toženi stranki naloži odškodnino za nepremoženjsko škodo, nastalo tožeči stranki;

toženi stranki naloži plačilo premoženjske škode;

toženi stranki naloži plačilo stroškov, ki jih je tožeča stranka plačala za pravne nasvete pred vložitvijo tožbe;

toženi stranki naloži plačilo zakonskih obresti na morebiti priznani znesek;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov, tudi v primeru zavrnitve tožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravil, s katerimi so posameznikom podeljene pravice, med drugim vključno s kršitvijo pravil o varovanju podatkov iz člena 4(1)(b) Uredbe št. 1049/2001 v povezavi s členom 4(4) te uredbe in izvedbenimi pravili za Uredbo 1049/2001, kršitvijo člena 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), kršitvijo pravil o varovanju podatkov iz številnih členov Uredbe št. 45/2001 in izvedbenih pravil za Uredbo 45/2001, ter kršitvijo skrbnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev dolžnosti zaupnosti, zaradi katere so ušli osebni podatki, ki so jih tako pridobile tretje osebe in mediji, ter zloraba pooblastil in očitna in huda kršitev skrbnosti pri obravnavi osebnih podatkov tožene stranke.