23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/47


Tužba podnesena 16. studenoga 2016. – IPPT PAN protiv Komisije i REA-e

(Predmet T-805/16)

(2017/C 022/64)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Poljska) (zastupnik: M. Le Berre, odvjetnik)

Tuženici: Europska komisija, Izvršna agencija za istraživanje (REA)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku Komisije;

utvrdi da je Komisija počinila pogrešku u izdavanju obavijesti o terećenju br. 3241514040 (umanjena knjižnim odobrenjem br. 3233160082) i da tužitelj ne duguje preostali iznos od 67 984,13 eura;

utvrdi da su Komisija i REA na temelju projekta SMART-NEST dužne tužitelju isplatiti iznos od 69 623,94 uvećanog za zatezne kamate od dana donošenja odluke;

utvrdi da tužitelj nije dužan platiti paušalnu naknadu štete Komisiji za projekte KMM-NOE i BOOSTING BALTIC;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe za poništenje na temelju članka 263. UFEU-a tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 47. i 43. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u vezi s pravom na pristup pravosuđu i pravom na obraćanje ombudsmanu.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na povredi ugovora za projekte KMM-NOE, BOOSTING BALTIC i SMART-NEST i primjenjivog belgijskog prava.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na povredi Financijske uredbe i Delegirane financijske uredbe Komisije.

4.

Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela legitimnih očekivanja.

5.

Peti tužbeni razlog koji se temelji na povredi načela zabrane diskriminacije.

6.

Šesti tužbeni razlog koji se temelji na bitnoj povredi postupka.

7.

Sedmi tužbeni razlog koji se temelji na zloporabi prava Komisije.

U prilog osnovanosti tužbe na temelju ugovornih pravnih lijekova iz članka 272. UFEU-a tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je tužitelj ispunio svoju obvezu iz članka II.19.1 ugovorâ za projekte KMM NOE i BOOSTING BALTIC.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da Komisija nije pružila dokaze u prilog osnovanosti svoje tvrdnje.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da Komisija nije valjano dokazala svoju tvrdnju.

4.

Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da Komisija nije ostvarila svoja ugovorna prava u dobroj vjeri.

5.

Peti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je paušalna naknada štete na temelju članka II.30 previsoka i treba biti umanjena na temelju članka 1231. belgijskog građanskog zakonika.

6.

Šesti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je u korist tužitelja dospjelo plaćanje za projekt SMART-NEST u visini preostalog dijela povrata doprinosa tužitelja u garancijski fond.