16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/52


2016 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Real Madrid Club de Fútbol/Komisija

(Byla T-791/16)

(2017/C 014/62)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Real Madrid Club de Fútbol (Madridas, Ispanija), atstovaujamas advokatų J. Pérez-Bustamante ir F. Löwhagen

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu;

panaikinti visą 2016 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimą, priimtą byloje SA.33754 (2013/C) (anksčiau 2013/NN);

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje ginčijamame sprendime Komisija konstatavo, kad Real Madrid CF ir Madrido savivaldybės sudarytas žemės sklypų perleidimo sandoris buvo valstybės pagalba, nes buvo nustatyta per didelė 18,4 milijonų EUR sandorio dalyko – sklypų – vertė.

Ginčijamas sprendimas priimtas byloje, pradėtoje po to, kai Madrido savivaldybė nesilaikė 1998 m. Konvencijos dėl įgyvendinimo, pagal kurią ji buvo įsipareigojusi perleisti Las Tablas vietovėje esantį B–32 sklypą Real Madrid CF. Madrido savivaldybė ir Real Madrid CF susitarė ir 2011 m. sudarė taikos sutartį, pagal kurią minėtų sklypų perleidimas buvo kaip kompensacija Real Madrid CF.

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimu:

Šiuo klausimu ieškovas tvirtina, kad Komisija padarė akivaizdžių klaidų, kai konstatavo, kad pagal 2011 m. taikos sutartį ieškovas gauna ekonominės naudos, kuri buvo valstybės pagalba. 2011 m. taikos sutartimi Madrido savivaldybė tik pripažino savo atsakomybę dėl 1998 m. Konvencijos dėl įgyvendinimo pažeidimo. Be to, Komisija, taikydama privataus rinkos ekonomikos veiklos vykdytojo principą, neatsižvelgė į aplinkybę, kad kitos galimybės, kaip antai ieškinys teisme, Madrido savivaldybei būtų daug daugiau kainavusios.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies ir gero teisingumo vykdymo principo pažeidimu.

Ieškovas nurodo, kad Komisija padarė sunkių vertinimo klaidų, kai savo išvadose rėmėsi įrodomosios galios neturinčia ekspertize ir atmetė kitus į bylą įtrauktus pasiūlymus dėl B–32 sklypo, nesikonsultavusi su savo ekspertu ar kitus kvalifikuotu ekspertu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 107 straipsnio 1 dalies ir 296 straipsnio, taip pat gero teisingumo vykdymo principo pažeidimu, padarytu nustatant Real Madrid FC vadovaujantis 2011 m. taikos sutartimi.

Šiuo klausimu pažymėtina, kad ieškovas teigia, jog Komisija nenustatė ieškovui pagal 2011 m. taikos sutartį kaip kompensacija perduoto nekilnojamojo turto vertės, o tik nenurodžiusi motyvų ir neatsakiusi į ieškovo šiuo klausimu išsamiai išdėstytus argumentus, atsižvelgė į joms Madrido savivaldybės nurodytą vertę, nors Komisija visiškai tiesiogiai atmetė kitus vertinimus (kaip antai B–32 sklypo), atliktus Madrido vyriausybės remiantis tuo pačiu metodu.