23.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/38


2016. október 22-én benyújtott kereset – QH kontra Parlament

(T-748/16. sz. ügy)

(2017/C 022/53)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgium) (képviselők: N. Lhoëst és S. Michiels ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a felperes segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító, 2016. január 26-i határozatot, következésképpen pedig semmisítse meg a felperes panaszát elutasító, 2016. július 12-i határozatot, és a felperest állítólag ért kárért ítéljen meg a felperesnek kártérítést;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: összeférhetetlenség, a védelemhez való jog megsértése, a kontradiktórius eljárás elvének megsértése, a fegyveregyenlőség elvének megsértése, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikke (2) bekezdésének és 42. cikkének megsértése.

2.

Második jogalap: a vizsgáló kijelölésével kapcsolatos nyilvánvaló mérlegelési hiba, a vizsgáló függetlenségének és pártatlanságának hiánya, valamint a vizsgáló megbízatásának a vizsgáló általi megsértése.

3.

Harmadik jogalap: a közigazgatási vizsgálatot lezáró határozat indokolásával kapcsolatos kötelezettség megsértése.

4.

Negyedik jogalap: a megfelelő ügyintézéshez való jog és a gondossági kötelezettség megsértése.

5.

Ötödik jogalap: a lelki zaklatást megalapozó körülményekkel kapcsolatos nyilvánvaló mérlegelési hiba.