12.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 462/38


Acțiune introdusă la 21 octombrie 2016 – Changmao Biochemical Engineering/Comisia

(Cauza T-741/16)

(2016/C 462/49)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, China) (reprezentanți: R. Antonini, E. Monard și B. Maniatis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1247 al Comisiei din 28 iulie 2016 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de aspartam originar din Republica Populară Chineză și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că, prin refuzul de a acorda reclamantei un tratament specific unei societăți care funcționează în condițiile unei economii de piață, Comisia Europeană a încălcat articolul 2 alineatul (7) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/1036 (1) și principiul încrederii legitime, și a impus o sarcină a probei nerezonabilă, ceea ce încalcă principiul bunei administrări.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că, întrucât s-a bazat pe prețurile și costurile producătorului din Uniune pentru stabilirea valorii normale, Comisia a încălcat articolul 2 alineatul (7) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1036.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea de către Comisia Europeană a articolului 2 alineatul (10), a articolului 3 alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) și a articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 și a principiului bunei administrări, prin respingerea ajustărilor.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că, ajungând la concluzia că importurile care fac obiectul unui dumping au cauzat un prejudiciu material industriei din Uniune, Comisia Europeană a încălcat articolul 3 alineatele (2) și (6) [și, cu titlu subsidiar, articolul 6 alineatul (7)] din Regulamentul (UE) 2016/1036.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că, întrucât s-a bazat pe date lipsite de fiabilitate, Comisia Europeană a încălcat articolul 2 alineatul (7) litera (a) și articolul 3 alineatele (3) și (5) din Regulamentul (UE) 2016/1036.


(1)  Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, p. 21).