12.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 462/25


2016 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Starbucks ir Starbucks Manufacturing Emea/Komisija

(Byla T-636/16)

(2016/C 462/32)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Starbucks Corp. (Sietlas, Vašingtonas, Jungtinės Amerikos Valstijos) ir Starbucks Manufacturing Emea BV (Amsterdamas, Nyderlandai), atstovaujamos advokatų S. Verschuur, M. Petite ir M-A. Stroungi

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos SA.38374 (2014/C ex 2014/NN), kurią Nyderlandai suteikė Starbucks (toliau – ginčijamas sprendimas) 1–4 straipsnius,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti ginčijamo sprendimo 2 straipsnio 1 dalį ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį, kai padarė esminę teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą aiškindama ir taikydama referencinį pagrindą siekdama įvertinti, ar pagal išankstinę kainodaros tvarką suteiktas atrankusis pranašumas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė SESV 107 straipsnio 1 dalį, kai neteisingai nusprendė, jog pagal išankstinę kainodaros tvarką suteiktas pranašumas, ir taip padarė įvairių faktinių ir vertinimo klaidų, neatliko rūpestingo ir nešališko tyrimo ir pateikė nepakankamus motyvus.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad Komisija pažeidė Tarybos reglamento (ES) 2015/1589 (1) 16 straipsnį, kai neteisingai apskaičiavo pagalbos dydį, ir taip padarė esminę teisės klaidą ir akivaizdžią vertinimo klaidą.


(1)  2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1589, nustatantis išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles (OL L 248, 2015, p. 9).