12.12.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 462/25


2016. szeptember 5-én benyújtott kereset – Starbucks és Starbucks Manufacturing Emea kontra Bizottság

(T-636/16. sz. ügy)

(2016/C 462/32)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Starbucks Corp. (Seattle, Washington, Egyesült Államok) és Starbucks Manufacturing Emea BV (Amszterdam, Hollandia) (képviselők: S. Verschuur, M. Petite és M-A. Stroungi ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Hollandia által a Starbucksnak nyújtott SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) állami támogatásról szóló, 2015. október 21-i bizottsági határozat (a továbbiakban: megtámadott határozat) 1–4. cikkét;

vagylagosan, semmisítse meg a megtámadott határozat 2. cikkének (1) bekezdését, és

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a Bizottság megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését azáltal, hogy tévesen alkalmazta az anyagi jogot és nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el a viszonyítási keret abból a szempontból történő értelmezése és alkalmazása során, hogy az előzetes árképzési megállapodás szelektív előnyt biztosít-e.

2.

Második jogalap: a Bizottság megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, amennyiben tévesen állapította meg, hogy az előzetes árképzési megállapodás szelektív előnyt biztosított, ezáltal pedig több nyilvánvaló ténybeli és mérlegelési hibát követett el, elmulasztott gondos és pártatlan vizsgálatot lefolytatni, valamint elégtelen indokolással szolgált.

3.

Harmadik jogalap: a Bizottság megsértette a (EU) 2015/1589 rendelet (1) 16. cikkét, amennyiben az állítólagos támogatást tévesen számszerűsítette, ezáltal pedig tévesen alkalmazta az anyagi jogot és nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el.


(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).