10.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 371/10


Tužba podnesena 25. srpnja 2016. – CK Telecoms UK Investments protiv Komisije

(Predmet T-399/16)

(2016/C 371/12)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: CK Telecoms UK Investments Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: T. Wessely i O. Brouwer, odvjetnici, i A. Woods, J. Aitken i M. Davis, Solicitors)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije od 11. svibnja 2016., C (2016) 2796 u predmetu COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc), dostavljenu Hutchisonu 13. svibnja 2016. kojom se predloženo stjecanje Telefónica Europe plc od strane Hutchisona proglašava u cijelosti nespojivim s unutarnjim tržištem i Sporazumom o EGP-u sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe Vijeća br. 139/2004; i

naloži Komisiji snošenje troškova postupka, uključujući troškove bilo kakve moguće intervencije.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj u prilog tužbi iznosi pet tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Komisija počinila pogreške koje se tiču prava, očite pogreške u ocjeni i povrijedila bitne postupovne zahtjeve pri tumačenju i primjeni pravnog kriterija za ocjenu horizontalnih nekoordiniranih učinaka na maloprodajnom tržištu usluga mobilnih telekomunikacija u Ujedinjenoj Kraljevini. Konkretno: Komisija je počinila pogrešku prilikom kvalifikacije tužitelja kao „važne konkurentske sile” i prilikom ocjene intenziteta tržišnog natjecanja. Komisija je također počinila očite pogreške u ocjeni prilikom analize predviđenih cjenovnih učinaka i mogućih prednosti subjekta nastalog spajanjem.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na očitim pogreškama u ocjeni i iskrivljavanju dokaza u odnosu na analizu hipotetskog scenarija. Konkretno: Komisija nije ocijenila Hutchisonov kapacitet mreže u odnosu na kapacitet njegovih konkurenata te se nepravilno oslonila na navodnu sposobnost Hutchisona da poduzme inicijative „upravljanja potražnjom”, poput povećanja cijena, kao razlog za odbijanje Hutchisonova dokaza o budućem kapacitetu mreže.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču činjenica, pogreškama koje se tiču prava, očitoj pogrešci u ocjeni i povredi bitnih postupovnih zahtjeva u odnosu na horizontalne nekoordinirane učinke koji nastaju kao posljedica dijeljenja mreže. Konkretno: Komisija je pogriješila u pogledu svojih novih prijedloga o nužnosti i opsegu „usklađivanja” među konkurentima u sporazumima o diobi mreže; Komisija je počinila pogrešku koja se tiče prava i očite pogreške u ocjeni oslanjajući se u svojim zaključcima na potencijalno ugrožavanje konkurenata subjekta nastalog spajanjem umjesto na tržišno natjecanje. Komisija je nadalje pogriješila odbivši obveze čije je preuzimanje ponudio Hutchison, a kojima bi se riješila svaka njezina zabrinutost u vezi diobe mreže.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na očitim pogreškama u ocjeni, pogreškama koje se tiču prava i povredi bitnih postupovnih zahtjeva u odnosu na horizontalne nekoordinirane učinke do kojih dolazi na veleprodajnom tržištu pristupa i započinjanja poziva iz javnih pokretnih telefonskih mreža u Ujedinjenoj Kraljevini. Konkretno: Komisija je počinila pogrešku zaključivši da je Hutchison „važna konkurentska sila” na veleprodajnom tržištu usprkos tomu što drži vrlo malen tržišni udjel (manji od 3 %) i utemeljivši svoje zaključke na mišljenjima trećih strana, umjesto da je provela vlastite analize.

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču prava, očitim pogreškama u ocjeni, nepostojanju obrazloženja i povredi bitnih postupovnih zahtjeva u odnosu na ocjenu obveza čije je preuzimanje ponudio Hutchison s obzirom na zabrinutost u vezi maloprodajnog i veleprodajnog tržišta mobilnih telekomunikacija u Ujedinjenoj Kraljevini. Konkretno: Komisija je nepravilno prigovorila obvezama čije je preuzimanje predloženo pozivajući se na nesigurnost njihova provođenja; Komisija je počinila očitu pogrešku u ocjeni sposobnosti novih i osnaženih konkurenata da se uspješno natječu na temelju predloženih obveza; Komisija je pogrešno ocijenila sveukupnu prikladnost predloženih obveza da kompenziraju gubitak tržišnog natjecanja koji se navodi u odluci.