29.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 314/25


2016. június 13-án benyújtott kereset – Jindal Saw és Jindal Saw Italia kontra Bizottság

(T-301/16. sz. ügy)

(2016/C 314/35)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Jindal Saw Ltd (Új-Delhi, India) és Jindal Saw Italia SpA (Trieszt, Olaszország) (képviselők: R. Antonini és E. Monard ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

a felperesekre vonatkozó részében semmisítse meg az Indiából behozott alakítható öntöttvasból (más néven gömbgrafitos öntöttvasból) készült csövekre vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2016. március 17-i (EU) 2016/388 bizottsági végrehajtási rendeletet; és

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első jogalap azon alapul, hogy a Bizottság az exportárak meghatározásával megsértette az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (8) és (9) bekezdését, 3. cikkének (2), (3) és (6) bekezdését, valamint 9. cikkének (4) bekezdését.

2.

A második jogalap azon alapul, hogy a Bizottság az árakra gyakorolt hatásokkal, a kárral és az okozati összefüggéssel kapcsolatos megállapításaival megsértette az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (2), (3), (5), (6), (7) és (8) bekezdését, 4. cikkének (1) bekezdését, 5. cikkének (4) bekezdését és 9. cikkének (4) bekezdését.

3.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság azáltal, hogy nem közölt lényeges tényeket és megfontolásokat, és nem biztosított elegendő időt észrevételek tételére, megsértette az 1225/2009 tanácsi rendelet 20. cikkének (4) és (5) bekezdését.